1 - 30 минути преди изгрев слънце2 - С изгрева на слънцето3 - 30 минути след изгрев слънце4 - 2 часа след изгрев слънце


  1 - 10 минути2 - 20 минути3 - 30 минути


  1 - Да2 - Не


  1 - Да2 - Не


  1 - Да2 - Не


  1 - Да2 - Не


  1 - Да2 - Не


  1 - 18:302 - 19:303 - След 20:00 часа


  1 - Да2 - Не  Вие ще получите Вашите резултати на имейл