Сайтът е собственост на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО РАКЕТЛОН ДРУЖБА“. При използването на настоящия сайт намират приложение следните общи условия за ползване. Healthlife.bg има право да променя натоящите общи условия по своя преценка без ограничения във врмеенто, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на страницата ни. Всички посетители по свое желание преглеждат условията за ползване на сайта периодично, за да бъдат своевременно информирани за промените. Достъпът и/или използването на сайта ни означава, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

Сайтът ни и поместената в него информация е предназначена за потребители на и над 18-годишна възраст. Този уебсайт не е предназначен за използване от деца на възраст под 18 години. Потребителите на възраст по-малка от 18 години следва да посещават сайта само под надзора на настойник или родител.

Вие се съгласявате, че ще се въздържате от:

 • Използването на този сайт като средство за разпространение на реклами или други нежелани материали на трети лица;
 • Използването на настоящия уебсайт за каквито и да било цели в разрез с местните, държавни, национални или международни законови и подзаконови нормативни актове;
 • Качването или предаването на каквито и да е съобщения и/или съдържание от всякакво естество, които биха нарушили или нарушават правата на която и да е страна;
 • Използването на настоящия уебсайт за публикуване и/или предаване на материали, които са пторивозаконни, злоумишлени, клеветнически, заплашителни, нецензурни, тормозещи, омразни или неудобни за което и да е лице и/или организация;
 • Всякакви опити за деактивирате, „хакнване“ или какъвто и да било друг начин възпрепятстване на правилното функциониране на настоящия уебсайт;

Ако използвате която и да е част от Сайта, изискваща защитения достъп, вие сте отговорни за запазване на конфиденциалността на вашия акаунт, както и парола, и за ограничаването достъпа до вашия компютър, както и давате съгласието си да поемете отговорността за дейностите, случващи се под вашия акаунт или парола.

 

БЛОГОВЕ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕДИИ

В сличай, че се възползвате от функциите на блогове или по какъвто и да е друг начин публикувате информация на Сайта, Вие давате на Healthlife.bg неотменимото право да разпространява, публикува, показва, променя, възпроизвежда поместената информация спрямо целите на сайта.

Ако използвате функциите на блоговете или по друг начин публикувате информация на Сайта, вие поемате ангаимент да не:

 • Публикувате материали, които нарушават правата на трети страни, в това число права на интелектуална собственост или каквато и да е поверителна информация обект на защита;
 • Публикувате материали, които са незаконни, нецензурни, клеветнически, заплашителни, злоумишлени, омразни или неудобни за всяко друго лице или организация без изключения;
 • Публикувате реклами или други бизнес предложения;
 • Изпращате една и съща информация повече от веднъж или „спам“;

 

Healthlife.bg си запазва правото (но не е задължена) да прави каквото и да е от следните:

 • Прекрати достъпа на потребител до целия Сайт или конкретни функции, като например блога;
 • Редактира или изтрие всички съобщения, публикувани в блоговете, независимо дали тези съобщения нарушават тези стандарти.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

С посещението на нашия сайт Вие се съгласявате да ни обезщетите за всякакви щети, загуби, задължения, съдебни решения, разходи или разноски (включително минимални адвокатски хонорари и разноски), произтичащи от иск от трета страна, свързан с публикувани материали или други действия, предприети от ваша страна на сайта.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Марката Healthlife е под защитата на българското и международнто законодателство регламентиращо авторските права. Забранява се копирането, възпроизвеждането, повторното публикуване и качване, на каквато и да е информация от поместените материали без предварително писмено съгласие от собственика на авторските права. Всеки посетител е ограничен до това , че можете да преглежда и отпечатва копие на тези материали само за лична, нетърговска цел.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 Използването на сайта Healthlife.bg е на Ваш собствен риск и при каквито и да е обстоятелства сайтът не носи никаква отговорност за директни, непреки, случайни, последващи, специални, примерни, наказателни или други парични или други щети, такси, глоби, санкции, съдебни и други административно наказателни производства или задължения, произтичащи от или свързани с каквато и да е информация поместена на сайта.

 

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ако сайтът съдържа връзки към други сайтове, управлявани от трети страни, тези връзки са налице за ваше удобство и са предназначени само за осигуряване на достъп до тези сайтове на трети страни и за никакви други цели.

Healthlife.bg не гарантира за верността на съдържанието, качеството, функционалността, точността, годността за определена цел, продаваемостта или каквото и да е друго представителство за който и да е сайт на трета страна или неговото съдържание. Връзка към сайт на трета страна на сайта ни не представлява спонсорство за сайт на трета страна. Healthlife.bg не дава никаква  гаранция за продукти или услуги, предлагани от трети страни. Условията за използване и декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна могат да се различават съществено от условията за използване и правните съобщения, които важат за използването на нашия сайт. Всеки посетител следва да прегледа условията за използване за всички сайтове на трети страни.

 

ПОЛИТИКА ЗА КОРЕКЦИИ

Healthlife.bg има мисия да предоставя точна и полезна информация за здравето. При все това, в случай, че установим, че съдържанието ни съдържа объркваща, подвеждаща или неточна информация, ще преработим съдържанието. Тези правила се отнасят за цялото оригинално съдържание на статиите поместени в сайта.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Healthlife.bg стриктно спазва всчики изисвания на законовите разпоредби регламентиращи защитата на данните и информацията и бихме искаме да знаете как събираме, използваме, споделяме и защитаваме информацията ви.

 

Каква информация събираме

Ние зачитаме правото на личен живот на всички посетители на сайта ни. Ние не събираме информация, която да ви идентифицира лично. Личната информация, която изпращате, например във формуляра за контакт, се споделя само с онези хора, които имат нужда от тази информация, за да отговорят на вашия въпрос. Информацията, подадена чрез онлайн формуляри по никакъв начин не се разпространява на трети лица. Healthlife.bg не съхранява лични данни, която да използвам за други цели, нито предоставя на други организации лични данни. При установено подаване на лични данни от страна на посетите във формата за контакт или блога, същата ще се счита доброволно предоставена изцяло на отговорността на посетителя. Въпреки това Healthlife.bg се ангажира без да се задължава, че при поискване ще заличи всяка информаця предоставена от потребител, за която същия счита, че е лична.

 

IP АДРЕСИ

Уеб сървърът автоматично събира адреса на интернет протокола (IP) на компютрите, които имат достъп до нашия сайт. IP адрес е номер, който е присвоен на вашия компютър, когато имате достъп до Интернет. Това не е истинска лична информация, защото много различни хора могат да имат достъп до интернет чрез един и същ компютър. Използваме тази информация в обобщена форма, за да разберем как се използва сайтът ни или рекламите и как можем по-добре да обслужваме посетителите.

„Бисквитки“ и други технологии за проследяване

Събираме информация за посетителите на нашия сайт чрез „бисквитки“ (вижте определението на Webopedia) и подобни технологии като уеб маяци, уеб грешки, пикселни маркери и т.н. Използваме тази технология, за да разпознаем повторен посетител и да предложим на посетителя набор от услуги или информация, поискани при предишно посещение. Ние използваме бисквитки на сесиите, за да проследим пътя на посетителя през нашия сайт по време на посещението, за да ни помогне да разберем как хората използват нашия сайт.