Аюрведа – традиционната медицина от изтока

Аюрведа лечения

Огромен хилядолетен опит

Аюрведа се е зародила в дълбока древност в Индия. Заради нейната ефективност да лекува всички болести, тя още преди много хиляди години се е разпространила из целия Източен свят, където и сега е популярна традиционна медицина. Днес около 80 на сто от хората в Индия се лекуват с Аюрведа, с държавна подкрепа там има Аюрведа колежи, университети, научни институти; същото е в Непал, в Шри Ланка; нейните явни следи се виждат в здравните практики на Тибет, в китайската традиционна медицина и др. Различията в религиите и културите със Западния свят  в далечното минало са възпрепятствали разпространението на Аюрведа в Западната цивилизация. А при колонизацията британците дори затварят аюрведа училищата и започват гонения на аюрведите, практикуването е поставено извън закона. Днес това се е променило. През 1985 година Аюрведа получава официално признание от здравната организация на ООН, вече от десетилетия навлиза и в Европа, и САЩ, ставайки все по-популярна. Някои я използват за лечение, други – за предпазване от болести.

Традициите в Аюрведа

И все пак  Аюрведа не е масово позната на Запад. Философските и религиозни понятия и концепции, заложени в основата й, са разбираеми на Изток, но объркващи за Западния тип човек. Някои дори я оприличават на СПА процедури, което е дълбоко погрешно. Откривайки идеалното здраве, Аюрведа е наука за щастливия живот. Защото за аюрведите здравето е щастие – без него не си пълноценен и постигането на която да е житейска цел не може да донесе пълно, истинско щастие на болния човек.

Философия, начин на живот, лечение

Аюрведа всъщност е събирателно понятие – тя е едновременно и философия, и начин на живот, и научно лечение. Значението на самата дума означава Наука за живота.

Древна наука от Индия - Аюрведа

Хиндуистката философия разглежда четири вродени на човека склонности, които определят неговите стремежи и поведение през живота.

Хората следват тези наклонности, стремейки се към различни цели според личните им представи за щастие. Едновременно с това основната цел на съществуването на всеки е постигането на най-висшия смисъл  – Мокша. Това е пълно освобождаване от земните ограничения на живота и реализиране на божественото начало в човека.

Животът обаче е с ограничена продължителност и това е пречка за  постигането на Мокша. Тази пречка става още по-голяма, ако тялото се разболее. Аюрведа е наука, която помага на хората да достигнат до висшата цел. Това става с предпазване от болестите чрез начина на живот лечение, ако се появят. Появата на Аюрведа е отговор на желанието на хората за дълъг живот и целта е да им помогне да постигнат всички свои цели. Знанието й, предавано между поколенията, е получено от универсалното съзнание, създало видимия свят. В хиндуистката митология това е Брама – висшия интелект.

Четирите цели – пурушарти

Хиндуизмът разглежда четири цели, които са основни в човешкия живот. Това са пурушарти, присъщи са за всеки, но в различна степен.

 • Дарма е следване на дълга и правотата и дълга. Това са военните, които пазят обществото при война, а в мирно време –  управляващите;
 • Арта отразява финансовите дейности и стремежа към богатство – земевладелци, търговци, финансисти;
 • Кама  е отдаденост удоволствията и емоциите, тези хора извършват услуги;
 • Мокша е търсене на духовните измерения на живота.

Целта на Аюрведа е да осигури поне 120 години живот без болести, за да могат хората от всички групи да постигат стремежите си и да живеят щастливо.

Мистика и история

Аюрведа е съчетание на митология и исторически факти. Митологията е свързана с  бог Брама и възникването на учението. Индийските мъдреци в планината Хималая искали да се преодолеят болестите и да няма преждевременна смърт, за да не бъдат ограничавани в духовните си  търсения и физически практики, и да постигнат основните пурушарти в живота.

Традиционни подправки в Аюрведа

Те потърсили помощта на бог Индра – Царят на боговете. В отговор на молбата им той се обърнал към бог Брама, а той предал на бог Праджапати – закрилник на хората,  познанието за Аюрведа. Праджапати предал лечебните познания на лечителите на боговете, които били близнаците Кумарас. Те го предали на бог Индра, а той го предоставил на Атрея –  водач на мъдреците в Хималая. От своя страна Атрея го предал на Агнивеса, а той – на другите и започнало разпространението на Аюрведа из цяла Индия.

В аюрведичната литература има данни за сутрите – кратко описани закони. Обединени, те дават основната концепция. В огромния период на съществуването на Аюрмеда множество мъдреци са записвали свои теории в сутри, като са  тълкували оригиналните текстове. Сред най-известните са Чарака Самхита, Сушрута Самхита и Аштанга Хридям. Тези трактати са на хората, дали началото на Аюрведа като философия.

Осемте клона в практиката на Аюрведа

Аюрведа е развила 8 медицински клона, които е обособила още преди новата ера. За отбелязване е, направленията, оформили се в Западната медицина значително по-късно, са аналози на аюрведичните.

 • Кая Чикитса обхваща Вътрешните болести, а най-добрият трактат за нея е Чарака Самхита;
 • Бала Чикитса се отнася за Детските болести. Има описани подходящи за децата лечебни средства, съчетания, дозировки. Тълкувания на Бала Чикитса има в Касяпа Самхита.
 • Граха Чикитса е направлението психиатрията. За Аюрведа често физиологичните болести на тялото са свързани с емоциите дори пряко. Подтисканият гняв например води до заболявания на черния дроб, алчността – на сърцето, страхът – на бъбреците и т.н.
 • Урдванга Чикитса включва болестите на гърлото, носа, ушите, тук аюрведите са прибавили и очите.
 • Шала Чикитса се отнася за хирургията, която е най-добре тълкувана в Сушрута Самхита. Подробно са посочени хирургични инструменти, методи операции.
 • Дамшрта Чикитса отговаря на токсикология. Водещо учение за борба с отравянията – от храна, влечуги, насекоми, животни – е Дамшрта Чикитса.
 • Жара Чикитса е борба за забавяне на стареенето – гериатрия. Използва билкови средства като брама расаянам и чаванпрашам, методи, с които вътрешните органи се подмладяват, и др.
 • Дейността на Врушя Чикитса  е в областта на репродуктивната медицина. Описани са начини как да се подобрят репродуктивните клетки и жените, и на мъжете.

Петте елемента и трите доши

Всяка наука си има възлови аксиоми, без които не би могла да бъде разбрана. При Аюрведа те са свързани с две учения. Едното е за петте елемента, другото – за трите Доши.

Всичко във Вселената е съставено от 5 елемента – жива и нежива материя.

Първият е пространството – място, където материята да се изгражда и съществува. Вторият елемент е Въздух – изразява активността, движението на материята. Третият е Огън и обозначава трансформациите, преминаването от една в друга форма. Следващият елемент е Вода и обозначава проникването и свързаността. Елементът Земя изразява плътността и съответно образуването на формата. Видно е, че това са философски понятия, те надхвърлят конкретните значения на думите и човешките асоциации с тях. Те се отнасят до видимия свят, но като негови характеристики.

Терапия в аюрведична клиника

Обединени в тялото на човека, те се разпределят в енергии/Доши, които са три вида. Вата обединява пространството и въздуха, свързва се с движенията в тялото. Пита се свързва с Огън и Вода, тя е отговорна за трансформациите в различните тъкани и органи. Комбинацията между Вода и Земя е Кафа – енергията, свързана с изграждането на тъканите и съответно органите.

Тези три енергии от вечните пет елемента, притежава всеки и в тялото те са в определено съотношение – някоя или две са  повече изявени. Това съотношение, което е уникално за всеки човек, се определя още преди раждането – при оплождането на яйцеклетката – и е за цял живот. То определя всички физиологични и психологически характеристики на човека. Всички здравни аспекти, както и болестите, и причините за тях, Аюрведа обяснява на база ученията за вечните елементи и Дошите.

Здраве, болест, индивидуално лечение

Вроденият енергиен баланс е оптимален за здравето на човека. Ако чрез начина си на живот той поддържа равновесието на трите Доши, ще бъде здрав, енергичен, активен, щастлив. Ако не живее по правилата на Аюрведа, се получава дисбаланс, Дошите започват да излизат от равновесието. Това води до нарушаване на функции, свързани със съответната дисбалансирана енергия – Вата или Пита, или Кафа. На практика се нарушават дейностите на различни органи и съответните системи. Организмът не изпълнява изпълнява естенствените си функции, необходими за съществуването и развитието, и започват болестите. Дори започнали само от една Доша, енергийните отклонения обикновено стават комбинирани и при трите енергии, които са взаимно свързани. Пита и Кафа например не биха могли да се движат в енергиен поток без Вата, която определя движенията в тялото и най-лесно излиза от равновесие.

Тук трябва да се подчертае, че при Аюрведа лечението на всеки пациент е строго индивидуално. Това е защото  енергийния му баланс е уникален и възвръщането на дошовото равновесие е персонално, съобразно установените конкретни особености на организма. При една и съща болест не може изписаните лечебни средства на един пациент да се приложат от друг. Полезното при едно енергийно състояние /Доша/ може да е вредно за другите. Това важи дори за храненето и вкусовете. Вата например се балансира чрез топла и по-пикантна храна, което обаче по принцип усилва Пита и я изкарва от баланс.

Затова при появата на някакви здравословни проблеми, трябва да се потърси аюрведа лекар, който да определи Дошата и настъпилите енергийни дисбаланси.

Как се извършва диагностиката

За Аюрведа диагностиката се използват няколко метода.

РОГИ ПАРИКША протича в 3 направления:

 • Даршана – лекарят оглежда външния вид на пациента, като си отбелязва някои специфични видими детайли, възрастта му, неговата телесна структура;
 • Спаршана – лекарят получава информация чрез преслушване и допир с длани и пръсти;
 • Прашна – на пациента се задават въпроси, за определяне на симптомите на пациента.

При ДАСАВИДА ПАРИКША се изследват 10 фактора:

 • Душаам – физиологични и структурни телесни нарушения;
 • Балам  – проверява се физическата сила;
 • Аналам  – правят се уточнения за дейността на  храносмилателната система;
 • Пракрити – определя се  доминиращата Доша;
 • Ваяс  се отнася към възрастта на пациента, проверката на психическата издръжливост  е Сатвам;
 • Сатмям е събиране на данни за начина на живот – навици на пациента, правила, които следва;
 • Ахарам обхваща вида и качеството на консумираната храна, Дешам отбелязва климатични особености, при които се живее, а Калам отчита  промените по сезони.

АШТАВИДА ПАРИКША обхваща 8 фактора:

Пулсова диагностика – Нади; Проверка на урината /Мотрам/ и на фекалиите  /Малам/; Проверка на езика за цвят, форма, евентуални налепи /Джива/; Отчитане на силата на гласа и речеви особености /Сабдам/; проверка на чувствителността на кожата /Спарсам/; проверка на зрението и преглед за особености в очите /Дрик/ и Акрити –  уточнения по общата телесна форма.

Според диагностицираните проблеми, се предписва режим за храненето и пиенето на вода и други течности, физическа активност. Изписват се различни билкови продукти на Аюрведа, дават се предписания какви промени в начина на живот да се направят.

Основни терапии

Аюрведа има разнообразни терапии, които се прилагат по лекарско предписание и в медицински условия. Сред основните са двата метода за пречистване на организма от токсини, които се съчетават – Пурвакарма и Панчакарма. Кои процедури ще се съчетаят, преценява аюрведа лекарят. Тези две системи за детокс са съществени, защото натрупаните отрови вредят на тялото на клетъчно ниво, разболяват органите, те са в основата на всички заболявания. Отровите се получават основно от гнилостни процеси на застояващи в стомаха и червата хранителни недоразградени остатъци, а кръвта разнася токсините по цялото тяло. Така вредното им действие засяга целия организъм.

Медитация до реката

ПУРВАКАРМА включва подготвителни терапии за предвижване на токсините от периферията  към храносмилателната система. Има две разновидности: омасляване на тялото /Снехана/ и изпотяване на тялото /Сведана/.

От своя страна Снехана е 2 вида. При външното омасляване /Бая/ тялото се облива с различни билкови масла. Другият вид е Абянтар. При него се прилага вътрешно омасляване, което може да е чрез пиене, също така чрез жабурене или чрез поставяне на гий или билково масло в ушите или носа.

ПАНЧАКАРМА е за извеждане на токсините от тялото и е от пет терапии.

Лечебното повръщане /Вамана/  балансира Кафа и изхвърля токсините, натрупани в горната част на тялото.

Слабителните въздействия /Виречана/ целят балансирането на енергията Пита и извеждането на токсините от храносмилателния тракт.

Лечебната клизмена /Васти/ е терапия за балансиране на Вата енергията. Изхвърлят се токсини от дебелото черво и се подобрява функцията му.

Лечебно олио се поставя в носа /Нася/, за да се изчистят на токсините, натрупани в областта на главата.

Панчакарма включва и кръвопускане /Рактамокшан/. Може да се прилага само от аюрведа лекари с лиценз.

Въздействието на Панчакарма се получава при определена последователност на прилаганите терапии. След края му, на пациента се предписва Паскатакарма – начин на живот, и Самсарджана Крама – специална диета.

Оценете стаията

Образование: Бакалавърска степен на факултета по Аюрведа медицина и хирургия към университета в Пуна през 2000 година.

Опит:

Доктор Гардже работи като „Аюрведачаря”( Ayurvedacharya), което в буквален превод носи значението – Гуру на аюрведа. Лицензиран е от индийското правителство като лекар по аюрведична медицина и хирургия. Специализирал е в използването и лечението чрез билкови лекарства по Аюрведа.

Докторът е квалифицан да прилага близо 400 различни видове билки и техни формули, които се използват за лечение на редица болести. Също така има специализация за практикуване на Панчакарма – традиционна система от Керала. Той е последовател на аюрведичната висша медицина от Керала, която се нарича– Аря Вайдя Чикитса (ARYA VAIDYA CHIKITSA) и е основана още преди 500 години от „Mahrashi Gurudeo Vagbhata”.

Практикувал е заедно с опитните професори и лекари по медицина, които са давали консултации на министър-председателя и президента на Индия!

Неговата лекарска дейност е помогнала на много пациенти да бъдат излекувани, като за целта използва без да видоизменя традиционните аюрведични лечебни техники, които се използват в аюрведичната медицина.

Д-р Махеш Гардже е уверен в теориите, за това, което представлява психосоматичната причина на болестния процес. Най-вече, че чрез силата на ума и позитивното мислене, лечение могат да намерят редица заболявания!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.