От какви болести ще ни отърве детоксът?

Какво представлява пълният детокс?

В днешно време организмът ни е атакуван от много и различни токсини, които надхвърлят възможностите му да се самопречиства.

Редица индустриални производства, отоплението на твърдо гориво, автомобилният трафик – всичко това са токсични газове във въздуха, който дишаме. Същевременно е публична тайна, че често има нерегламентирано изхвърляне на промишлени и битови отпадъци, с което се замърсяват реки и почви, а през почвите – и подпочвени води.

Така химикали попадат и в питейни източници. В допълнение идват изкуствените торове и препарати в земеделието, както и обработките на много от храните за вкус, цвят, трайност и т.н. В крайна сметка ние сме под висок и постоянен риск да поемаме токсини чрез храната, водата, въздуха.

Как да противостоим на тази атака и да пречистим тялото си от токсини? За да прочетете цялата статия се регистрирайте в сайта тук!

Оценете стаията

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.