Причини за стреса

Антистрес идеи

Какво всъщност е стресът?

Много хора се оплакват /и реално страдат/ от стрес. Ако човек обаче си даде ясна сметка за причините една по една, би могъл да си спести голяма част от негативните емоции и физиологическите последици в организма, предизвикани от стреса.

Стрес на мозъкаКакво всъщност е стресът? Това е личностна, вътрешна реакция на външни обстоятелства, от които трайно зависим, но не можем контролираме. Тези обстоятелства може да са физически фактори – глад, студ, жега, шум, които надхвърлят възможностите на тялото и психиката за адаптация. Може да са различни житейски ситуации – продължително или особено рисково заболяване, финансов недоимък за плащане на сметки, такси,  всекидневни разходи.

На практика всяка промяна в живота е стресова ситуация, на която е нормално организмът да реагира по определен начин в процеса на адаптирането си. Ако обаче дадените обстоятелства останат дълго време извън контрол, стресовата ситуация „изчерпва“ възможностите на организма и преминава в стрес.

До голяма степен причините са в личностните отношения – с близки, колеги, шефове или усещането на човек за самота, изолация от обществото. Стресът може да е и професионален – от голям обем работа, за която „времето все не стига“, трудна, непосилна задача, пречки за развитие в кариерата и т.н.

Вътрешната  реакция на тези външни обстоятелства основно зависи от личностната оценка на човека. Те могат да се възприемат като безизходица от заплахата. Тогава често постоянната тревожност започва да се съпровожда от самообвинения, чувство за безнадеждност, недоволство от себе си и околните, гняв, и да се стигне дори до депресивни състояния. А могат да се възприемат и като предизвикателство за себедоказване, и да мобилизират личността – нейните заложби, воля, умения, което да спомогне за решаване на проблема.

Освен на емоционално-психологическо ниво, стресът действа и в чисто физиологически аспект. Например секрецията на жлезите се променя, настъпва хормонален дисбаланс. Увеличават се адреналинът, кортизолът, които са свързани с редица функции на организма и се нарушават дейностите му.

Грешки при оценката на стресовите ситуации

Много хора недооценяват добрите неща, които им се случват, като ги възприемат едва ли не „за нещо нормално“. В същото време са склонни да правят генерални обобщения от всяка негативна ситуация и да се самосъжаляват: „Все на мен се случва“. С такъв начин на мислене лесно правим сами себе си жертва на стреса, защото „избирателно“ се съсредоточваме само върху негативните неща.

Стресови ситуацииЧовек трябва да отчита за себе си разнообразните събития, защото животът никога не е само бяло или само черно. Ако не просто го казваме по инерция, а си дадем ясна сметка за това, психологически ще сме по-подготвени за истинските заплахи.

В тази логика трябва да се спомене и максимализмът. Стремежът към добре свършена работа например, е нещо добро. Но крайностите – всичко винаги да е съвършено, неизбежно водят до разочарования, защото не се успява. В такъв случай максималистите лесно „се хвърлят“ в другия край – самосъжаляват се или се упрекват, че са неудачници, неспособни и т.н. Или насочват недоволството си към околните, което пък влошава междуличностните отношения и допълнително води до напрежение. А всъщност, ако можеше всичко да е съвършено, нямаше да има стрес. Пък и разбирането за съвършено не е еднакво при всички.

Както беше споменато, стресът до голяма степен се получава от нашите оценки при междуличностните ни отношения с околните. Грешка при тези отношения е да слагаме етикети – веднъж за винаги да решим, че някой е еди-какъв си и край! Всяка ситуация трябва да бъде преценявана сама за себе си, без предварителни етикети. Освен това хората се променят, а може би и ние не сме успели „да отключим правилната врата“ към тях. Междуличностните отношения са най-сложни, но ако намерим правилния подход, би могло да се получи благоприятна социална среда в работата, да речем. За това е необходимо човек да посвие малко егоизма си, да се опита да разбере другите и да се види през техните очи. Защото не е сигурно, че нещата са точно такива, каквито ние ги виждаме и искаме да ги наложим.

Най-честите причини за стреса

Стресът е масов проблем в цял свят и има всестранни изследвания на различни научни екипи на международно ниво – честота на причините, честота сред населението и социалните категории в различни държави, влияние върху организма и т.н. Разработват се и различни техники за справяне със стреса според причините.

Стрес в животаВече беше спомената ролята на личната оценка за избягването, намаляването или усилването на стреса.

Има обаче и изведени по значимост обективни външни фактори, причиняващи стрес. Основно причините са свързани с работата – смяна, загуба или тревожност от загуба на работното място, напрежение между колегите, недоволство от начина на работа във фирмата, от разпределянето на задачите в нея или от управлението й, недостатъчно или нередовно заплащане. Недостатъчните доходи или заплахата да секнат, е финансовата страна на основните причини за стрес. В по-малка степен влияние оказват проблемите в семейния живот. Разбира се, влияние оказва и натовареното всекидневие в съвременния свят, с което уж сме свикнали – забързано, напрегнато, с постоянни проблеми за предвижване, недостатъчно време за пълноценна почивка, рядко излизане сред природата и т.н.

5 (100%) 1 vote

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.