Healthlife.bg за да бъдете във форма!

Как да постигнем здраве и дълголетие – начини да поддържаме тялото си здраво и във форма

Полезни инструменти

полезни статии за Вас

Антистрес идеи

Какво всъщност е стресът? Много хора се оплакват /и реално страдат/ от стрес. Ако човек обаче си даде ясна сметка за причините една по една, би могъл да си спести голяма част от негативните емоции и физиологическите последици в организма, предизвикани от стреса. Какво всъщност е стресът? Това е личностна, вътрешна реакция на външни обстоятелства, от които трайно зависим, но не можем контролираме. Тези обстоятелства може да са физически фактори – глад, студ, жега, шум, които надхвърлят възможностите на тялото и психиката за адаптация. Може да са различни житейски ситуации – продължително или особено рисково заболяване, финансов недоимък за плащане на сметки, такси,  всекидневни разходи.Вижте Повече